"Logopedie Leiden is het beste wat mij overkomen is" - Dirk janssen

Behandelgebieden

Wat maakt Logopedie Leiden zo speciaal? Waar kunnen wij u of uw kinderen hulp bij bieden?
Klik op één van de behandelgebieden voor meer informatie.

Afwijkende mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor het spreken en de gebitsstand. Denk aan: afwijkend slikken, duimzuigen, open-mond ademen en eet- en drinkproblemen.

taal

Onder taalproductie verstaan we alle vaardigheden die te maken hebben met het zelf produceren van taal. Taalbegrip heeft te maken met hoe goed uw kind gesproken taal begrijpt.

spreken

Spraak is de manier waarop de klanken in een woord uitgesproken worden, ook wel articulatie genoemd.

dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.

Stotteren

Bij stotteren wordt het vloeiende verloop van de spraakbeweging verstoord. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst.

stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Hoe je stem klinkt, bepaald voor een groot deel hoe je overkomt op anderen. Een juiste adem- stem koppeling is daarbij van belang.

Auditieve verwerking

Auditieve vaardigheden is het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Slikproblemen

Door verschillende oorzaken (verkeerde mondstand, CVA, schisis) kunnen er problemen optreden met slikken.

Communicatieve voorwaarden

Wanneer het een kind niet goed lukt om te communiceren, kan dat komen doordat de communicatieve voorwaarden nog onvoldoende ontwikkeld zijn.

afasie

Afasie is een niet-aangeboren taalstoornis, met als oorzaak een hersenbeschadiging door een beroerte, hersenschudding, hersentumor, ontsteking of operatie.

Mijlpalen

Klik op één van de leeftijdscategorieën voor meer informatie.

Ons Team

Logopedie Leiden is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen van 2 tot 90 jaar met bovenstaande behandelgebieden. Behandeling vindt plaats op individuele basis waarbij ouders betrokken worden. Logopedie Leiden werkt onder andere samen met Onderwijs Advies, het LUMC en CJG. Logopedie Leiden bestaat uit drie vestigingen, te weten Gezondheidscentrum Merenwijk (dependance papiermolen 8) Medisch centrum Lammenschans en Medisch centrum Roomburgh.

Sinds 1 oktober 2020 is LogopedieLeiden onderdeel van Expertisecentrum Uniek. Uniek is een organisatie gericht op multidisciplinaire zorg. Uniek levert naast Logopedie ook kinderfysiotherapie, kinderpsychologie, onderzoek-diagnostiek en behandeling van dyslexie, remedial teaching en weerbaarheidstrainingen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 085-8772232 of stuur een e-mail naar planning@expertisecentrum-uniek.nl. Voor overige informatie kunt u contact met ons opnemen via info@expertisecentrum-uniek.nl.
Geuploade afbeelding

Femke van der Heide

Assistente
info@logopedieleiden.nl
Geuploade afbeelding

Anouk Vermist

Logopediste
info@logopedieleiden.nl
Geuploade afbeelding

Esmee van Yperen

Logopediste
info@logopedieleiden.nl
Geuploade afbeelding

Laura Bunt

Logopediste
info@logopedieleiden.nl

VESTIGINGEN

Veelgestelde vragen

Hier staan veelgestelde vragen. Heeft u een vraag die hier niet bij staat, neem dan contact met ons op via de contactpagina.
 • Onze werkwijze

  Als de logopedist een cliënt in behandeling neemt, wordt er onderzoek verricht. Aan de hand hiervan wordt een diagnose gesteld en vervolgens wordt het behandelplan besproken met de cliënt. U kunt ook bij de logopedist terecht voor adviezen en voorlichting over de behandelgebieden.

  Hier volgt een overzicht van de gang van zaken van de behandeling:

  De logopedist en u bespreken:

  In het eerste gesprek

  1. Uw klachten of reden van verwijzing naar de logopedist
  2. Informatie over verloop behandeling:
   • Duur behandeling
   • Tijd per behandeling
   • Behandelfrequentie
  3. Uitleg over eventuele onderzoeken of testen
  4. Uitleg over samenwerking (indien van toepassing) met andere zorgverleners
  5. Mogelijkheid om verdere vragen te bespreken

  Gesprek over diagnose en behandeling

  1. Bevindingen van het onderzoek en voorstel behandelplan
  2. behandeling:
   • Tips en adviezen voor dagelijks leven
   • Huiswerkopdrachten
  3. Vooruitzichten
  4. Uw toestemming voor het behandelingstraject

  Vervolggesprekken

  1. Evaluatiemomenten in de behandeling om voortgang te bespreken

  Na de behandeling

  1. Wat u kunt doen om terugval te voorkomen
  2. Oefeningen ter voorkoming van terugval/achteruitgang
  3. Het eindverslag

  Daarnaast hebben we voor u een aantal zaken op een rijtje gezet, omdat voor een goed resultaat van de behandeling uw hulp onmiskenbaar is!

  • Wij adviseren u om de oefeningen die u krijgt te verzamelen en deze in een map of in een schrift te bundelen.
  • Het is belangrijk dat u de oefeningen thuis herhaalt. Uw logopedist bespreekt met u hoe vaak en hoe u dit het beste kunt doen.
  • De afspraak die met u is gemaakt is op een vaste dag en vaste tijd. Deze tijd is dan ook speciaal voor u gereserveerd.
  • Om de continuïteit van de behandelingen te bevorderen, gaat logopedie in de schoolvakanties door.
  • Het kan zijn dat door vakantie, scholing of langdurige ziekte uw logopediste wordt waargenomen door een collega. Wij zorgen voor een adequate overdracht.
  • Het kan zijn dat door vakantie, scholing of langdurige ziekte uw logopediste wordt waargenomen door een collega. Wij zorgen voor een adequate overdracht.

  • Afbellen kan, mits 24 uur van te voren. In geval van ziekte afbellen voor 8 uur ’s ochtends. Spreekt u in dit geval de voicemail in. Houdt u zich hier niet aan dan brengen wij u het tarief van de behandeling in rekening.
 • Hoe komt u bij een logopedist?

  U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts of de specialist. Een logopedische behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Deze vergoeding geldt niet voor taalachterstanden maar wel voor taalstoornissen. Bij een taalachterstand doorloopt het kind wel de stappen van de normale ontwikkeling (zie “mijlpalen”) maar trager dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Dit kan komen doordat er te weinig taalaanbod is (geweest), of doordat het kind bijvoorbeeld nog niet zo lang in Nederland woont.

  Een kind met een taalstoornis ontwikkelt zich niet volgens de stappen van normale taalontwikkeling (zie “mijlpalen”), het maakt fouten van verschillende fases door elkaar heen, of specifieke taalfouten. Het kind heeft bijvoorbeeld moeite met het vinden van woorden terwijl het kind de woorden wel kent, moeite met het vervoegen van werkwoorden, het kind maakt onvolledige of afwijkende zinnen.

 • Meertaligheid

  Wanneer er sprake is van meertaligheid, wordt de moedertaal altijd eerst getest. Als er problemen zijn in beide talen van het kind, is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis. Logopedische behandeling wordt dan wel vergoed door de verzekeraar. In het geval dat de moedertaal beter ontwikkeld is dan het Nederlands, is er sprake van een taalachterstand. De logopedische behandeling wordt in dat geval niet vergoed door de verzekeraar.

 • Betaling

  Logopedie Leiden heeft contracten met alle verzekeraars, uw behandeling wordt direct vergoed door de verzekeraar. Bij particuliere behandelingen is het tarief voor een logopedische behandeling volgens de normen van de NZA. Als u thuis behandeld wordt, komt hier een ‘aan huis’ toeslag bij.

 • Klachten

  Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Contact

Wilt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek? Meld u zich dan aan via de knop "aanmeldingsformulier". Heeft u overige vragen die niet tussen de FAQ staan, neem dan telefonisch contact op of vul het onderstaande formulier in.