24 mei 2018

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Logopedie Leiden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Logopedie Leiden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Logopedie Leiden verstrekt. Logopedie Leiden kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw rede van aanmelding voor behandeling

WAAROM LOGOPEDIE LEIDEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Logopedie Leiden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Logopedie Leiden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG LOGOPEDIE GEGEVENS BEWAART

Logopedie Leiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Logopedie Leiden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@logopedieleiden.nl. Logopedie Leiden
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Logopedie Leiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Logopedie Leiden maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Logopedie Leiden
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Logopedie Leiden op via
info@logopedieleiden.nl. Logopedieleiden.nl is een website van Logopedie Leiden. Logopedie Leiden is
als volgt te bereiken:

Postadres: Papiermolen 8, 2317 SJ Leiden
Vestigingsadres: Papiermolen 8, 2317 SJ Leiden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62105981
Telefoon: 071-5231723
E-mailadres: info@logopedieleiden.nl