Horen en begrijpen

 • Hoort u wanneer u roept vanuit een andere kamer
 • Hoort televisie of radio op hetzelfde volume als de andere familieleden
 • Begrijpt woorden voor sommige kleuren (rood, groen)
 • Begrijpt woorden voor sommige vormen (cirkel, vierkant)
 • Begrijpt woorden voor familie (broer, oma, tante)

Spreken

 • Praat over activiteiten op school of bij vriendjes thuis
 • Praat over wat er gedurende dag gebeurd is
 • Gebruikt ongeveer 4 zinnen per keer
 • Mensen buiten de familie verstaan het kind meestal
 • Beantwoordt simpele “wie”, “wat”, “waar” vragen.
 • Vraagt wanneer en hoe-vragen
 • Zegt rijmende woorden, zoals huis-muis
 • Gebruikt voornaamwoorden, zoals ik, jij, mij, wij, zij, ons
 • Gebruikt sommige meervouden van woorden, zoals vogels, tafels, stoelen
 • Gebruikt veel zinnen met 4 of meer woorden
 • Praat gewoonlijk makkelijk zonder lettergrepen te herhalen