Horen en begrijpen

  • Schrikt van harde geluiden
  • Wordt stil of glimlacht wanneer er tegen hem/haar gesproken wordt
  • Herkent uw stem, kalmeert wanneer het huilt
  • Verandering in zuigpatroon als reactie op geluid

Spreken

  • Maakt spelende geluidjes
  • Laat verschillende manieren van huilen horen voor verschillende behoeften
  • Glimlacht wanneer hij/zij u ziet